sprevádzanie

2023 | rodinná dráma

29 min

Nič nedokáže človeka pripraviť na odchod rodičov ani vtedy, keď to sám očakáva.

sprevádzanie

2023 | rodinná dráma

29 min

Nič nedokáže človeka pripraviť na odchod rodičov ani vtedy, keď to sám očakáva.

synopsa

Praktická lekárka Kamila sa na prahu odchodu do dôchodku stará o svojich rodičov – 90-ročného otca a mamu postihnutú Alzheimerom. Sprevádza ich v záverečných fázach života. Uvedomuje si pri tom vlastnú smrteľnosť a skutočnosť, že neexistuje nikto, kto by ju v budúcnosti v rovnakej miere podporil.

Kamila blúdi svojím osamelým životom a bojuje s iným pohľadom svojho otca na život a smrť, pričom sa snaží pripraviť na najhoršie. Moment nevyhnutný a strašidelný je zároveň tým, ktorý ju privedie k zmiereniu a vyslobodeniu.

režisérska explikácia

Keď moji starí rodičia pred štyrmi rokmi umierali, moja mama prežívala veľmi ťažké životné obdobie. Doma bola neustále prítomná otázka, čo sa stane, keď jej milovaní rodičia už nebudú medzi nami. Fakt, že moja mama je lekárka – človek, ktorý sa učil o smrti a umieraní, ktorý sa so smrťou stretol mnohokrát – nezmenil nič na tom, čo emocionálne a intenzívne prežívala. Fascinovalo ma to. Neistota, zúfalstvo a strach matky boli rovnaké ako u všetkých ostatných. Bola to moja inšpirácia k vytvoreniu hlavnej postavy Kamily, ktorá s mamou nesie do istej miery podobné znaky.

Rozhodol som sa nakrútiť film o smrti a umieraní, kde by tajomstvo smrti a najmä strach z nej boli prítomné v každom zábere. Aby ste mohli zažiť tieto témy, musíte ich precítiť v čase a priestore. Zvolil som špecifický filmový jazyk, ktorý využíva kinematografiu pohybovo a kompozične s komplikovanými dlhými „jednozáberovkami“, ktoré naplno skúmajú časopriestor filmu.

Sprevádzanie je krátkometrážny film o nepeknej časti umierania – „O čakaní na smrť“, ako upozornil legendárny režisér Béla Tarr, s ktorým som mal možnosť o projekte rozprávať. Podľa môjho názoru je film predovšetkým o uvedomení si skutočnosti, že najhoršou smrťou je zomrieť sám.

obsadenie

veronika jeníková | petr kostka | hana frejková | simona postlerová | martina babišová

tvorcovia

réžia vojtěch konečný

scenár vojtěch konečný

kamera filip hájek

scénografia theodora bognárová

strih vojtěch konečný

strihová supervízia enis saraçi

zvukový majster ondřej rozum

hudobný skladateľ tomáš borl

dramaturg jan dvořáček

producent film and tv school in prague FAMU

koproducent nukleon frame, s.r.o.

producenti peter pochadéla konečnávojtěch konečný

plagáty

stills